Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

Kvalitetsreform

Begrebet “Kvalitetsreformen” handler om mere kvalitet i den offentlige sektor uden flere penge. Det er et ambitiøst mål, men også et realistisk mål.

Kvalitet er her på bloggen kendetegnet ved både høj faglighed, økonomisk bæredygtighed og en attraktiv arbejdsplads.

Potentialet for kvalitetsforbedringer skal især findes på “måden, vi gør det på” –  dvs. mennesker (læs: ledere og medarbejdere) skal gøre noget anderledes. Det kræver selvindsigt, selvkritik, mod og handlekraft.  Se 6 principper for mere kvalitet uden flere penge.

Forandringsprocesser fremmer ofte uenighed og modstand, og i en proces er der stor risiko/sandsynlighed for at “afsløre” både gode og kritiske øjeblikke, inden en proces er gennemført. Det kræver mod at foreslå og lede forandringer, når utilfredshed og fejl kan forudsiges!

Når mediernes kriterier for “en god nyhed” samtidig er, at den skal rumme øjeblikke med utilfredshed, skandale eller fejl, vil der per definition være masser af stof til “gode nyheder” i enhver forandringsproces. Kort sagt det er en risikabel affære at forandre “måden, vi gør noget på”.

Jeg er bekymret over den stigende tendens til at overvåge medarbejdere i det skjulte og hænge dem og ledere offentligt ud. Det kan forhindre lysten til at tage armtag med de nødvendige  initiativer til kvalitetsforbedringerne.

Kategorier på bloggen, der især omhandler potentialet og succeserne  er “kvalitet uden flere penge” og “platform for pral :-)”

Læs også mere om regeringens kvalitetsreform på dens egen hjemmeside.

Inspiration til gode måder at yde service på findes her: Læs 9 principper for god offentlig service – formuleret af en arbejdsgruppe nedsat af regering, KL og Danske Regioner i 2007