Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

20aug/090

Mere om risikoledelse

Jeg synes, vi skal skelne mellem begreberne risikostyring og risikoledelse! Risikostyring handler om at træffe beslutninger ud fra en kalkuleret risiko over uforudsete hændelser. Risikostyring er i familie med Management og “hardcore” ledelsesdiscipliner som strategi, økonomi og controlling. Risikoledelse sætter særligt fokus på Ledelse af og gennem mennesker, som er selvstændige personer og derfor ikke kan “styres”.  Det handler mest om “bløde” ledelsesdiscipliner som relationer, dialog, konflikthåndtering med henblik på at skabe trivsel og godt teamwork og et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er nemlig den nødvendige forudsætning for at fagligt dygtige mennesker kan levere kvalitet og service.

Begrebet risikoledelse er heldigvis blevet meget mere synligt de senere år. Bl.a. har foreningen PRIMO udgivet en del materiale.

PRIMO er en forening af kommuner, regioner, statslige organisationer og private virksomheder, der arbejder for at gøre risikoledelse til en naturlig del af kommuners og andre offentlige organisationers ledelsesgrundlag.

PRIMO er stiftet af Kommunaldirektørforeningen i Danmark og har til formål at ruste kommunale og offentlige ledere til bedre og mere systematisk at håndtere kritiske risici.

Hent mere inspiration vedrørende risikoledelse og læs for eksempel rapporten Kommunal risikoledelse – i praksis udgivet af PRIMO