Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

14sep/090

Der er penge nok! – er der?

Ovenstående er titlen på  Leder i JPÅrhus lørdag den 12. september 09. Er det en grundløs påstand eller er der noget om det? Hvad mener de ledere og medarbejdere, der dagligt arbejder med at udvikle offentlig service og kvalitet? Hvor ville det være konstruktivt og befriende af få seriøse bud på, hvor resurserne/pengene ligger begravet fra nogen af jer, der har fingeren direkte på pulsen.

7aug/090

Risikoledelse – at træde i karakter som leder trods risici

Støtte i modvind
Sommer og blæst

Blog om ledelse og dyder som mod, arbejdsmoral og personligt ansvar

Stedet, hvor ledelse i den offentlige sektor sættes til debat,  får kærlig kritik og ideer til kvalitetsudvikling, som ikke koster flere penge.

Ledere skal agere i en foranderlig verden, hvor ganske lidt reelt kan styres, hvor alt er gensidigt afhængigt dvs. en lille eller fjern “detalje” kan få central betydning og hvor sociale konstruktioner (som er variable!) udgør sammenhængskraften.

De vilkår betyder, at begreber som mod og risiko er helt centrale for den leder, der ønsker at gøre en positiv forskel. Samtidig er de egenskaber ikke så attraktive i en politisk ledet virksomhed; her fremmer strukturen en “bange” kultur og middelmådigheden. Hvordan håndteres det paradoks?

 

Opgiv tanken om den perfekte ledelse, når “det perfekte” ikke kan defineres!

Opgiv tanken om at udvikling og forandring kan gøre alle tilfredse!

Udvis i stedet modet til at bruge de 3 kræfter: DØMMEKRAFTEN, VILJEKRAFTEN og HANDLEKRAFTEN og lær at kommunikere åbent om risici. Det forøger chancerne for succes!

Risikoledelse handler om…

  1. at lede forandringsprocesser trods risiko for “fejl” og uenighed undervejs.
  2. at tage et ledelseansvar, samtidig med at lederen reelt kun kan tage ansvar for det, han/hun selv har magt over.
  3. at velfærdsydelser skabes af menneskers adfærd og at mennesker ikke kan “styres”
  4. at tage det ledelsesmæssige ansvar, når personale overvåges i det skjulte og menneskelige fejl afsløres – en tendens som desværre er stigende!
  5. at vejen til succes er et fælles ansvar, mens ansvaret for fejl og mangler oftest placeres individuelt.

Bloggen sætter fokus på “det personlige ansvar”, som hver enkelt af os – leder som medarbejder – skal være sig meget bevidst. Bloggen  giver ledere inspiration og mod til at bevare handlekraften i en risikofyldt omverden.