Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

8mar/100

GOD LEDELSE er en kunst og godt håndværk siger professor Henry Mintzberg!

Gamle dyder som sund fornuft, prioritering af praksis og lederens dømmekraft via intuition og erfaring bliver nu blåstemplet –  ikke blot på denne blog men også fra en så prominent ledelsesforsker som Henry Mintzberg.

Spørgsmålet bliver derfor, hvordan god ledelse og de gamle dyder bedst læres? Er en diplomlederuddannelse til alle nok eller SKAL den suppleres med vejledning i praksis og uvildige mentorordninger, hvis vi ønsker kompetente ledere, som kan og tør?

Læs her et interview med ham i anledning af udgivelse af hans nye bog ”Mintzberg om ledelse”. Det er fra det elektroniske tidsskrift Ledelseidag.dk fra interesseorganisationen LEDERNE.

22jun/080

Ledelse – vejen til kvalitet

Ovenstående er titlen på en rapport om muligheden for at forbedre den offentlige sektor. Den er skrevet af Tænketanken Public Governance, som består af en række privatpersoner, der i deres professionelle virke fungerer – eller har fungeret – som topledere i stat, region og kommune. Projektet er kommet i stand på initiativ af SAS Institute, som faciliterer tænketanken.