Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

7aug/090

Risikoledelse – at træde i karakter som leder trods risici

Støtte i modvind
Sommer og blæst

Blog om ledelse og dyder som mod, arbejdsmoral og personligt ansvar

Stedet, hvor ledelse i den offentlige sektor sættes til debat,  får kærlig kritik og ideer til kvalitetsudvikling, som ikke koster flere penge.

Ledere skal agere i en foranderlig verden, hvor ganske lidt reelt kan styres, hvor alt er gensidigt afhængigt dvs. en lille eller fjern “detalje” kan få central betydning og hvor sociale konstruktioner (som er variable!) udgør sammenhængskraften.

De vilkår betyder, at begreber som mod og risiko er helt centrale for den leder, der ønsker at gøre en positiv forskel. Samtidig er de egenskaber ikke så attraktive i en politisk ledet virksomhed; her fremmer strukturen en “bange” kultur og middelmådigheden. Hvordan håndteres det paradoks?

 

Opgiv tanken om den perfekte ledelse, når “det perfekte” ikke kan defineres!

Opgiv tanken om at udvikling og forandring kan gøre alle tilfredse!

Udvis i stedet modet til at bruge de 3 kræfter: DØMMEKRAFTEN, VILJEKRAFTEN og HANDLEKRAFTEN og lær at kommunikere åbent om risici. Det forøger chancerne for succes!

Risikoledelse handler om…

  1. at lede forandringsprocesser trods risiko for “fejl” og uenighed undervejs.
  2. at tage et ledelseansvar, samtidig med at lederen reelt kun kan tage ansvar for det, han/hun selv har magt over.
  3. at velfærdsydelser skabes af menneskers adfærd og at mennesker ikke kan “styres”
  4. at tage det ledelsesmæssige ansvar, når personale overvåges i det skjulte og menneskelige fejl afsløres – en tendens som desværre er stigende!
  5. at vejen til succes er et fælles ansvar, mens ansvaret for fejl og mangler oftest placeres individuelt.

Bloggen sætter fokus på “det personlige ansvar”, som hver enkelt af os – leder som medarbejder – skal være sig meget bevidst. Bloggen  giver ledere inspiration og mod til at bevare handlekraften i en risikofyldt omverden.

7aug/090

Kvalitetsreform

Begrebet “Kvalitetsreformen” handler om mere kvalitet i den offentlige sektor uden flere penge. Det er et ambitiøst mål, men også et realistisk mål.

Kvalitet er her på bloggen kendetegnet ved både høj faglighed, økonomisk bæredygtighed og en attraktiv arbejdsplads.

Potentialet for kvalitetsforbedringer skal især findes på “måden, vi gør det på” –  dvs. mennesker (læs: ledere og medarbejdere) skal gøre noget anderledes. Det kræver selvindsigt, selvkritik, mod og handlekraft.  Se 6 principper for mere kvalitet uden flere penge.

Forandringsprocesser fremmer ofte uenighed og modstand, og i en proces er der stor risiko/sandsynlighed for at “afsløre” både gode og kritiske øjeblikke, inden en proces er gennemført. Det kræver mod at foreslå og lede forandringer, når utilfredshed og fejl kan forudsiges!

Når mediernes kriterier for “en god nyhed” samtidig er, at den skal rumme øjeblikke med utilfredshed, skandale eller fejl, vil der per definition være masser af stof til “gode nyheder” i enhver forandringsproces. Kort sagt det er en risikabel affære at forandre “måden, vi gør noget på”.

Jeg er bekymret over den stigende tendens til at overvåge medarbejdere i det skjulte og hænge dem og ledere offentligt ud. Det kan forhindre lysten til at tage armtag med de nødvendige  initiativer til kvalitetsforbedringerne.

Kategorier på bloggen, der især omhandler potentialet og succeserne  er “kvalitet uden flere penge” og “platform for pral :-)”

Læs også mere om regeringens kvalitetsreform på dens egen hjemmeside.

Inspiration til gode måder at yde service på findes her: Læs 9 principper for god offentlig service – formuleret af en arbejdsgruppe nedsat af regering, KL og Danske Regioner i 2007