Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

8aug/090

Om bloggen

Dorrit,miniOm blogger: Jeg brænder for at udvide ledelsesrummet for offentlige ledere, samt lederes handlekraft og mod til at bruge rummet, så borgerne oplever kvalitetsforbedringer og personalet trives. Det er mit motiv for denne blog!

Min erfaring efter mange år som offentlig ansat leder er, at sektorens image ofte er langt dårligere end præstationerne. Men der ER også potentiale for udvikling og muligheder, der ikke udnyttes. Jeg har oplevet en vis berøringsangst i forhold til selvkritik og at give hinanden kærlig kritik. Det er ærgeligt!

Pres og provokation er en god forudsætning for at udvikle sig!  Det er bloggens mission at levere inspiration, men også pres og provokation vedrørende ledelse og kvalitet i den offentlige sektor.

Mine blogindlæg er uafhængige af politiske, organisatoriske eller fagspecifikke interesser.

I mit professionnelle liv er jeg indehaver af konsulentfirmaet DIVERGENT, www.divergent.dk, som tilbyder konfliktmægling, foredrag og konsulentstøtte til at optimere virksomheders mikroprocesser = den daglige ledelse, kommunikation og konflikthåndtering.

Om takt og tone på denne blog: Ambitionen er, at den politiske korrekthed gerne må udfordres, samtidig med at idealet for god argumentationsskik bevares. “Politisk korrekthed” betyder her, at indlæg, som rummer risiko for uenighed og konflikt er ok, fordi vi lærer af vores uenighed og  konflikter.  Janteloven må også gerne udfordres ved at vi fremhæver det, vi synes vi gør godt, det der lykkedes og det exceptionelle.

Vi må også godt bevæge os på kanten af tabuer og balancere på en knivsæg med risiko for, at udsagn kan støde, når blot vi går efter bolden frem for manden, gør det på en anerkendende måde og selv tager ansvar for det sagte.

Skulle der blive lagt indlæg ind, som ikke følger denne rettesnor og overstiger min grænse for, hvad der er anstændigt, vil jeg som blogejer forbeholde mig retten til at fjerne de indlæg. Det er min forventning, at det ikke vil blive nødvendigt.

7aug/090

Risikoledelse – at træde i karakter som leder trods risici

Støtte i modvind
Sommer og blæst

Blog om ledelse og dyder som mod, arbejdsmoral og personligt ansvar

Stedet, hvor ledelse i den offentlige sektor sættes til debat,  får kærlig kritik og ideer til kvalitetsudvikling, som ikke koster flere penge.

Ledere skal agere i en foranderlig verden, hvor ganske lidt reelt kan styres, hvor alt er gensidigt afhængigt dvs. en lille eller fjern “detalje” kan få central betydning og hvor sociale konstruktioner (som er variable!) udgør sammenhængskraften.

De vilkår betyder, at begreber som mod og risiko er helt centrale for den leder, der ønsker at gøre en positiv forskel. Samtidig er de egenskaber ikke så attraktive i en politisk ledet virksomhed; her fremmer strukturen en “bange” kultur og middelmådigheden. Hvordan håndteres det paradoks?

 

Opgiv tanken om den perfekte ledelse, når “det perfekte” ikke kan defineres!

Opgiv tanken om at udvikling og forandring kan gøre alle tilfredse!

Udvis i stedet modet til at bruge de 3 kræfter: DØMMEKRAFTEN, VILJEKRAFTEN og HANDLEKRAFTEN og lær at kommunikere åbent om risici. Det forøger chancerne for succes!

Risikoledelse handler om…

  1. at lede forandringsprocesser trods risiko for “fejl” og uenighed undervejs.
  2. at tage et ledelseansvar, samtidig med at lederen reelt kun kan tage ansvar for det, han/hun selv har magt over.
  3. at velfærdsydelser skabes af menneskers adfærd og at mennesker ikke kan “styres”
  4. at tage det ledelsesmæssige ansvar, når personale overvåges i det skjulte og menneskelige fejl afsløres – en tendens som desværre er stigende!
  5. at vejen til succes er et fælles ansvar, mens ansvaret for fejl og mangler oftest placeres individuelt.

Bloggen sætter fokus på “det personlige ansvar”, som hver enkelt af os – leder som medarbejder – skal være sig meget bevidst. Bloggen  giver ledere inspiration og mod til at bevare handlekraften i en risikofyldt omverden.