Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

14nov/080

Personligt ansvar eller skyld

Beskæftigelsesministeriet har også sat temaet personligt ansvar på dagsordenen og har oprettet en hjemmeside, hvor politikere og borgere kan debattere “mit ansvar”. Om motivet er at fremme idealet om næstekærlighed, hvor mennesker tager personligt ansvar for dig selv og sine nærmeste eller om det handler om at flytte byrder, læs: økonomiske udgifter fra den offentlige sektor tilbage på borgerens skuldre er der nogen uenighed om. Hjemmesiden finder du her

I et indlæg blev der i sommer sat fokus på “bagsiden af medaljen“, nemlig at det overvejende positive ord som ansvar hænger nøje sammen med det overvejende negative ord som skyld. Lad os antage, at vi som selvstændige individer gør gode gerninger, så er det også “min skyld” og det er vel i grunden det vi ønsker, når vi vil “gøre en forskel”! F.eks. når en medarbejder gør noget godt, skal vedkommende have anerkendelse for det og ikke ledelsen. Men hvad når en medarbejder gør noget skidt, er det så resurserne, politikerne eller ledelsen der har drevet pågældende til det?

fra indlægget hedder det: ”….der hvor kollektivet overtager skylden og letter samvittigheden, overtager kollektivet også frihed og handlemuligheder…” Prøv i stedet at indsætte begreber som ”ledelsen” og ”medarbejderen” i stedet for kollektivet. Det åbner op for en masse potentiale! Læs indlægget

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer endnu.


Leave a comment

Ingen trackbacks endnu.