Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

Om bloggen

Dorrit,miniOm blogger: Jeg brænder for at udvide ledelsesrummet for offentlige ledere, samt lederes handlekraft og mod til at bruge rummet, så borgerne oplever kvalitetsforbedringer og personalet trives. Det er mit motiv for denne blog!

Min erfaring efter mange år som offentlig ansat leder er, at sektorens image ofte er langt dårligere end præstationerne. Men der ER også potentiale for udvikling og muligheder, der ikke udnyttes. Jeg har oplevet en vis berøringsangst i forhold til selvkritik og at give hinanden kærlig kritik. Det er ærgeligt!

Pres og provokation er en god forudsætning for at udvikle sig!  Det er bloggens mission at levere inspiration, men også pres og provokation vedrørende ledelse og kvalitet i den offentlige sektor.

Mine blogindlæg er uafhængige af politiske, organisatoriske eller fagspecifikke interesser.

I mit professionnelle liv er jeg indehaver af konsulentfirmaet DIVERGENT, www.divergent.dk, som tilbyder konfliktmægling, foredrag og konsulentstøtte til at optimere virksomheders mikroprocesser = den daglige ledelse, kommunikation og konflikthåndtering.

Om takt og tone på denne blog: Ambitionen er, at den politiske korrekthed gerne må udfordres, samtidig med at idealet for god argumentationsskik bevares. “Politisk korrekthed” betyder her, at indlæg, som rummer risiko for uenighed og konflikt er ok, fordi vi lærer af vores uenighed og  konflikter.  Janteloven må også gerne udfordres ved at vi fremhæver det, vi synes vi gør godt, det der lykkedes og det exceptionelle.

Vi må også godt bevæge os på kanten af tabuer og balancere på en knivsæg med risiko for, at udsagn kan støde, når blot vi går efter bolden frem for manden, gør det på en anerkendende måde og selv tager ansvar for det sagte.

Skulle der blive lagt indlæg ind, som ikke følger denne rettesnor og overstiger min grænse for, hvad der er anstændigt, vil jeg som blogejer forbeholde mig retten til at fjerne de indlæg. Det er min forventning, at det ikke vil blive nødvendigt.