Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

25feb/080

Institutioners modenhed

Nye ledelsesformer i den offentlige sektor ser dagens lys og der er godt gang i lederuddannelserne. Der er sket et skifte fra faglige ledere, der selv var dygtige pædagoger, sygeplejerske eller lærere til generalistledere der har fokus på managementdiscipliner som vision, mission, strategi, bundlinie og HR. Masteruddannelser repræsenterer en ny ledertype, som både er forankret i en traditionel faglighed og i de nye discipliner. Ledere uddannes, men hvordan forberedes medarbejdere og institutionernes omverden på den nye ledelsesstil?

Hvad kan der gøres for at gøde jorden på institutioner og deres omverden, hvis vi skal få succes med at høste frugterne af de nye ledelsesformer. Et stillingsopslag med alle de rigtige og moderne ord og en kvalificeret ansøger er ikke nok!

Når en institutions ansatte, brugere, politikere og pårørende og dens vaner, rutiner og historier møder de nye ledelsesformer og -begreber skal institutionen være moden til forandring, hvis de nye former skal give værditilvækst på relativt kort sigt. Hvad påvirker modenhedsgraden og hvordan kan den påvirkes?

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer endnu.


Leave a comment

Ingen trackbacks endnu.