Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

5maj/080

Filosoffen Hannah Arendt og “det personlige ansvar”

I min søgen efter at gøre begrebet ”det personlige ansvar” mere tydeligt og operationelt er jeg stødt på den tyske filosof Hannah Arendt (HA). Hun er blandt andet kendt for sine tanker om ”ondskabens banalitet” og menneskelivets 3 processer: arbejde, fremstilling og handling. Hun har noget at sige offentlige ledere, som ønsker en arbejdspladskultur, der er kendetegnet ved et godt samarbejde og medarbejdere/ledere, der alle tager personligt ansvar.

Til spørgsmålet:hvad forstås ved det personlige ansvar? kan Hannah Arendt give inspiration til et svar i hendes begreber Dømmekraft, Viljeskraft og Handlekraft.

Min antagelse er, at når de 3 kræfter er til stede og synlige på en arbejdsplads og i hver eneste medarbejder, vil det være synonymt med en arbejdspladskultur med et højt personligt ansvar. Den kultur er en forudsætning for kvalitet i ydelserne til borgerne og trivsel og teamwork i medarbejdergruppen.

Min påstand bliver så, at det vil være en ledelsesopgave at udvikle bevidstheden om de 3 kræfter og stimulere og tilvejebringe et rum for deres udfoldelse. Hver eneste medarbejder må udøve selvledelse og være bevidst om sin moralske pligt til at bruge de 3 kræfter i hverdagens aktiviteter.

HA mener dømmekraft er en væsentlig menneskelig evne. Det er en forestillingsevne, som betyder, at vi kan sætte os i en andens sted og begribe, at vi har indflydelse på det andet menneskes liv. På arbejdspladsen sker det f.eks. når en medarbejder møder borgeren og yder en individuelt tilpasset omsorg og det sker i det daglige samarbejde, hvor vi som kolleger erkender at vi har betydning for hinandens trivsel og måde at udføre arbejdet på. Dømmekraften opøves blandt andet, når vi forholder os til, hvad eksemplarisk omsorgl er, eller hvilken omsorg der ikke lever op til vores normer.

Viljeskraften er en naturlig følge af vores forestillingsevne. Det er viljen til at sætte sig i andres sted og viljen til at begribe, at vi har en mulighed for at øve indflydelse på den andens arbejdsindsats. Det er viljen til at tage et medansvar for kolleger indsats på sine skuldre.

Med handlekraft mener HA, ”når vi sammen med andre sætter noget nyt i gang”. Handlekraft er altså noget aktivt og ikke blot almindelig adfærd, opførsel eller at gøre noget. Når der skal udvises handlekraft, skal der mere til!

Konklusionen: når offentlige ledere vil sikre kvalitet i ydelserne og trivsel og teamwork blandt medarbejdere, er det nødvendigt, at hver eneste medarbejder udviser et personligt ansvar og er bevidst om at bruge de 3 kræfter:

Dømmekraft – vurdering af en situation

Viljeskraft – hvad kan jeg selv gøre

Handlekraft – gør det!

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer endnu.


Leave a comment

Ingen trackbacks endnu.