Dorrit West Risikoledelse og den offentlige sektor

8mar/100

GOD LEDELSE er en kunst og godt håndværk siger professor Henry Mintzberg!

Gamle dyder som sund fornuft, prioritering af praksis og lederens dømmekraft via intuition og erfaring bliver nu blåstemplet –  ikke blot på denne blog men også fra en så prominent ledelsesforsker som Henry Mintzberg.

Spørgsmålet bliver derfor, hvordan god ledelse og de gamle dyder bedst læres? Er en diplomlederuddannelse til alle nok eller SKAL den suppleres med vejledning i praksis og uvildige mentorordninger, hvis vi ønsker kompetente ledere, som kan og tør?

Læs her et interview med ham i anledning af udgivelse af hans nye bog ”Mintzberg om ledelse”. Det er fra det elektroniske tidsskrift Ledelseidag.dk fra interesseorganisationen LEDERNE.

29okt/090

Fejlkultur eller læringskultur

Fejlkulturen er desværre udbredt i den offentlige sektor. Måske er det en af årsagerne til, at sektoren kritiseres for at mangle innovation og positiv udvikling af kvalitet? I klummen “Hva´så chef” i bladet Danske Kommuner stiller klummeskriver Søren Thorup spørgsmålet og giver eksempler på fejlkulturen i indlægget “Chefen som skurk”

Et vigtigt spørgsmål er: Hvordan kan der udvikles en læringskultur, hvor fejl ses som et potentiale til forbedring og udvikling? Hvis hvert eneste kritiske forhold får tilskrevet “én skyldig” kan motivationen for de tilbageblevne til at reflektere over og forandre egen praksis udeblive.

17sep/091

Hvad er en god leder?

Erhvervsbladet skriver den 10. September, at ledere famler i krisen og beskriver, hvor svært det er for ledere at håndtere krise og modgang.

Svend Askær, formand for LEDERNE citeres for at mene, at en god leder er ”en person, der kan skabe gode resultater gennem andre”. Den definition på en god leder lyder tilforladelig men fjerner fokus fra lederens personlige ansvar, dvs. hvad den gode leder GØR anderledes end andre.

Medmindre vi mener ”andre” kan styres som maskiner, er det nemlig en kendsgerning, at lederen ikke styre andre til at levere gode resultater. En alternativ definition på den gode leder kunne lyde: ”den, der kan håndtere risici og træffe de for virksomheden bedste valg og beslutninger i den givne situation”

28aug/090

Foredrag om Risikoledelse i en fejlkultur

Seminarer.dk har i november måned arrangeret seminar om Risikoledelse i en Fejlkultur og tager udgangspunkt i, at det er en leders grundvilkår.  På seminaret stilles spørgsmålene: Er det legalt at fejle i din organisation? Betragter du fejl som et onde eller en mulighed for kvalitetsudvikling? Kan du som leder undgå fejlene? Er du bevidst om de risici, du er omgivet af? Hvordan forebygger du den store skandale? Hvad gør du, når du rammes af den?

På seminaret møder du også Rasmus Dahlberg fra virksomheden Complx, som bl.a. er forfatter til bogen “Den menneskelige faktor” – om katastrofer og ulykker i historien og du møder undertegnede, der vil tale mere om både at lede risiko og lede på trods af risiko….(for fejl…).

20aug/092

Whistleblowers – morgendagens helte eller etisk glidebane?

Politikken og DR´s nyheder kan i dag fortælle om en bemærkelsesværdig tendens hos virksomheder, der har problemer med uærlige og umoralske ledere og medarbejdere. Man ønsker systematiske sladrehanke for at fange en uacceptabel og umoralsk adfærd. Det skal nu være legitimt, anerkendt og værdsat at videregive, hvad man ser, hører og oplever til sin chef – vel at mærke anonymt. At håndtere den ledelsesmæssig udfordring ved hjælp af professionelle og anonyme sladrehanke er en falliterklæring og den ringeste måde at komme problemet til livs.

12maj/090

Forandringer kræver mod

Påstande i denne blog underbygges stille og roligt! Sidst fra Væksthus for Ledelse.

8jan/090

Isen er usikker

Jeg har lige været på en spadseretur i dejligt solskin og frostklart vejr. Jeg kom forbi en sø med skiltet “Isen er usikker”. Det gav mig associationer til den massive forandring, der er sket i samfundet fra jeg var barn i 60´erne og til dagens informationssamfund. Da jeg var barn stod der “Færdsel på isen forbudt” på skiltet. Dengang udviste kommunen autoritet frem for kun at give information. Kommunen havde informationen om den tynde is og “omdøbte” den til et påbud om, at vi skulle undlade at gå på den og risikere at drukne.